P1000221

Ook het klepeloog is in ere hersteld. In de loop der tijd was t.g.v. wegroesten van dat oog een hulpconstructie aangebracht.