IMG_3756

Duidelijk zijn de twee gerestaureerde plaatsen in de slagrand te zien. De klepel had in beide klokken voor een slijtage van 9 millimeter in de slagrand gezorgd; dat is ongeveer 17% van de dikte.