Monumentenzorg

Voor onderhoud van het grafmonument kan, tegen betaling, ook een contract met de stichting worden afgestoten. Dit houdt in dat het monument regelmatig een onderhoudsbeurt krijgt en dat zonodig de opschriften worden bijgewerkt en de bodembedekking wordt gevoegd.