Adopteren

Onlangs heeft ons bestuur, op verzoek van iemand, de mogelijkheid geboden om een monument, dat op de nominatie staat om verwijderd te worden, te adopteren. Soms is het een fraai monument, soms betreft het een persoon die men graag in ere wil houden door het monument te bewaren.
Helaas laten onze financiën het niet toe om veel monumenten in eigen beheer te houden. Tegen een sterk gereduceerd tarief willen wij echter de mogelijkheid bieden om een monument te adopteren.
U dient dan wel een gemotiveerd verzoek in te dienen waarom u het monument  graag wilt adopteren.
Het moet namelijk wel gaan om een monument dat vanwege het monument zélf ook voor het bestuur van belang is om niet te verwijderen óf vanwege de persoon die er begraven ligt.
Als het bestuur akkoord gaat dan krijgt u na betaling de gebruikelijke grafrechten. Onderdeel daarvan is dat u zelf zorg draagt voor een goed onderhoud van dat monument.

Binnenkort zullen op deze site de monumenten worden genoemd en afgebeeld die op de lijst Te verwijderen monumenten staan.  Op basis van dat overzicht zou u een keuze kunnen maken om een monument te adopteren.

Voor vragen over het adopteren van een monument kunt u contact opnemen met het bestuur.