Verhalenwedstrijd

Wie schrijft het beste verhaal?

Wedstrijd “In memoriam”

Eind mei is het landelijke Weekend van de Begraafplaats. Dat heeft dit jaar als thema: “Een plek vol verhalen“.
In dat kader organiseert de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo (SBOF) een levensverhalenwedstrijd. Het moet daarbij gaan om de beschrijving (liefst met anekdotes, bijzondere belevenissen en dergelijke) van een persoon die op de algemene begraafplaats (dus niet op het kerkhof bij de Dorpskerk) in Oosterwolde begraven ligt of is bijgezet of in Fochteloo (begraafplaats of kerkhof). Een soort In memoriam dus.
Het grafmonument van de persoon moet nog aanwezig zijn.
Op onze website vindt u als voorbeeld ruim twintig van dergelijke verhalen. Zie daarvoor www.sbof.nl/verhaal.
Wij nodigen u daarom uit uw verhaal in te zenden. Als er afbeeldingen bij zijn, dan is dat uitstekend (graag zelfs!) maar die worden niet mee beoordeeld. Het gaat immers om het verhaal.

De jury bestaat uit Janneke de Vries-van Veen, Anne Veenstra (beide zijn geïnteresseerd in en betrokken bij het uitdragen van de geschiedenis van Oosterwolde, Fochteloo en omgeving) en Jan Koops, voorzitter van de SBOF.

Waar letten we op ?
De volledige naam, geboorte- en overlijdensdatum van de beschreven persoon moeten in het verhaal staan.
Er moet een lopende verhaallijn zijn met een duidelijk begin en eind. Beschreven wordt waarom/waarin de beschreven persoon uniek was.
Het verhaal moet gepubliceerd kunnen worden en heeft maximaal 1000 woorden.

De winnaar krijgt een VVV-bon van € 25,00.
Bruikbare verhalen worden  geplaatst op onze website. Het winnende verhaal wordt tevens opgenomen in het tijdschrift van de Historische Vereniging, de Gaaste (daarom zijn afbeeldingen ook van harte welkom).
De inzendingen moeten uiterlijk 15 mei om 18 uur binnen zijn.
Inzenden kan per e-mail: verhalen@sbof.nl, of per post
SBOF-verhaal, Postbus 134, 8430 AA  Oosterwolde.
Vermeld bij de inzending ook duidelijk uw eigen gegevens; dat houdt in: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Op 25 mei wordt er een rondleiding gegeven op de begraafplaats in Oosterwolde. Tijdens die rondleiding wordt de winnaar van de wedstrijd bekendgemaakt.