Hulp gevraagd

Jaarlijks schrijven wij enkele tientallen rechthebbenden aan omdat de grafrechten aflopen. Om die rechten te verlengen moeten de verlengingskosten betaald worden.
Jaarlijks komt er een behoorlijk aantal van die brieven onbestelbaar retour. Dit vanwege overlijden of verhuizing van de rechthebbende. Aan ons is dat overlijden of die verhuizing dan niet doorgegeven.
Wij vragen u daarom zorg te dragen dat uw actuele gegevens bij ons bekend zijn, ook na verhuizing.

De rechthebbenden van onderstaande graven konden wij helaas niet bereiken.
Indien u een adres hebt van een nabestaande of familielid, wilt u dat dan aan ons doorgeven? Wij kunnen dan contact opnemen om te voorkomen dat een monument wordt verwijderd terwijl de familie het grafrecht graag had willen verlengen.
Doorgeven van een naam en adres mét het grafnummer waar het om gaat kan hier.

Grafnr.                 naam                                                 overl.jaar

1-9-2                    C.W. Driesen – Verkerk       1976

2-1-8                    Pieter Koopmans                    1989

2-1-9                    Trijntje de Vries                        1975

2-1-24                  P. Overdijk                                  1973

2-4-21                  Gerardus Overdijk                1980

7-13-15                Gerrit Schenk                          1979